McLafil 20

Giá liên hệ

  • Công Dụng: McLafil 20 hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương ở Nam giới.

    Cách Dùng: 10-20mg, 1 lần/ ngày, uống 30 phút-12 giờ trước khi quan hệ tình dục.