Đông trùng Hạ thảo Nutricep

Giá liên hệ

  • Đông trùng hạ thảo Nutricep có cùng cấu trúc gen với Đông trùng hạ thảo Tây Tạng, nên có đầy đủ phẩm chất vô cùng quý giá của Đông trùng hạ thảo ( dong trung ha thao ), thậm chí có tác dụng mạnh gấp 3 lần tự nhiên.